آشنایی با هنر نقاشی

مجموعه: هنر تعداد بازدید: 279
آشنایی با هنر نقاشی

“آشنایی با هنر نقاشی”

 


 

آشنایی با هنر نقاشی:

 

 

نقاشی:

 

وقتی صحبت از هنر به میان می آید، نقاشی از اولین واژه های نزدیک به این کلمه است. اما وقتی صحبت از نقاشی می شود داخل ذهن تصویر از طبیعت مجسم می شود که شامل همه رنگ های می شود.


اتفاق های هنر:

 

به تصویر برخی ها، نقاشی یعنی تقلید از طبیعت و تصویری زیبا که توسط نقاشان روی سطحی آورده می شود. اما از گذشته نقاشی به عنوان یک هنر دستخوش تغییرات زیادی شده و بسیاری از هنرمندان در این عرصه ظهور کرده اند.


پدیده نقاشی:

 

در کل نقاشی یعنی به وجود آوردن پدیده ایی که وجود خارجی ندارد و هنرمندان با ابزار هایی که در اختیار دارند، آن پدید را به هستی نقاشی که تبدیل می کنند.


نقاشی تصویری:

 

این کار شامل سبک های متنوعی است. هنرمندان با توجه به اشکال موجود مثل انسان، حیوان، درخت، میوه، ترکیباتی می آفرینند و با سلیقه ای که در رنگ آمیزی و ترکیب اشیا به کار می برد. اثر می آفرینند که نمایشگر شکل های شناخته شده است.


شکل های طبیعی نقاشی:

 

نقاشانی که طبیعت را مدل قرار داده اند با وجود وفاداری به شکل های طبیعی هرگز آنچه را می بینند به طوری عینی نقاشی نمی کنند، بلکه طبیعت را از دیدگاه مخصوص به خود نشان می دهند و اثری به وجود می آورند که با وجود شباهت به طبیعت با آن متفاوت است.


نقاشی انتزاعی:

 

عده ای از هنرمندان ماهر پس از یک سلسله تجربیات طولانی در زمینه نقاشی تصویری و ساده نمودن شکل های طبیعت به این نتیجه رسیدند که بدون اشاره به طبیعت، یعنی فقط از ترکیب فرم و رنگ هم می توان احساسات شاعرانه و ادراک هنری هم در آن بکار برد.


ارتباط با احساسات:

به بیان ساده تر نقاش هنرمند جهان را می نگرد و با نیروی عقل و احساسات و چشمانی کنجکاو ماهیت آن را مورد بررسی قرار می دهدو نتیجه برداشت خود را در قالب تصاویر رنگین و رنگ هایی در قالب فرم هایی بدون شکل تجم می بخشد


 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آشنایی با هنر نقاشی”

قالب تفریحی