ارتباط میان تناسب اندام و عملکرد بهتر مغز

مجموعه: سلامت تعداد بازدید: 58
ارتباط میان تناسب اندام و عملکرد بهتر مغز

امروزه بی حرکتی به عنوان یک عامل مهم برای سکته و جنون در نظر گرفته شده است این یافته ها برای
اولین بار نشان داد افرادی که اندام مناسبی دارند، جریان خون را بهتر به مغز می فرستند. همچنین این یافته
محققان با مطالعه بر روی زنانی که روزانه ورزش می کردند و اندام متناسبی داشتند، دریافتند که این گروه در
مقایسه با دیگران 5 درصد بیش از دیگران پاسخ های قلبی عروقی را در طول ورزش نشان می دهند و در آن
هنگام میزان کربن دی اکسید در خون افزایش می یابد و این افراد با عملکرد بهتر مغز تا 10 درصد مواجه هستند

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “ارتباط میان تناسب اندام و عملکرد بهتر مغز”

قالب تفریحی