از تفکرات منفی درباره خود بپرهیزید

مجموعه: روانشناسی, مشاوره خانواده تعداد بازدید: 156
از تفکرات منفی درباره خود بپرهیزید

“از تفکرات منفی درباره خود بپرهیزید”

 


از تفکرات منفی درباره خود بپرهیزید:

 

اگه عادت دارید دائم بر روی کمبود ها و نقاط ضعف خود تاکید کنید، این عادت را کنار بگذارید و به جنبه های مثبت خود که حتما زیاد هست نیز تمرکز کنید.

هنگامی که بیش از حد از خود انتقاد می کنی، درباره یک نکته یا حرکت یا رفتار مثبتی هم که داشته ای فکر و برای خود بازگو کن. هر روز 3 کار یا رفتاری که انجام داده ای و موجب رضایت و شادی تو شده است را بر روی کاغذ بنویس..

“هیچ انسانی کامل نیست، مهم این است که در مسیر تعالی و کمال گام برداری”


 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “از تفکرات منفی درباره خود بپرهیزید”

قالب تفریحی