تایید فعال بودن آتشفشان کوه دماوند

مجموعه: جغرافیا تعداد بازدید: 99
تایید فعال بودن آتشفشان کوه دماوند

“تایید فعال بودن آتشفشان کوه دماوند”

 


تایید فعال بودن آتشفشان کوه دماوند:

 

حسن زاده: آتشفشان دماوند با یک فوران تثبیت شده 7000 ساله، یک آتشفشان فعال محسوب می شود ولی زمان دقیق و مشخصی برای فوران نیز تعیین نشده است.


 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “تایید فعال بودن آتشفشان کوه دماوند”

قالب تفریحی