تعریف نژاد و انوع نژاد های دنیا

مجموعه: جغرافیا, کشور, نژادها تعداد بازدید: 1672
تعریف نژاد و انوع نژاد های دنیا

تعریف نژاد و انوع نژاد های دنیا:

مجموعه افرادی که از نظر وراثت و ویژگی های ظاهری دارای خصوصیات یکستانی باشید. رنگ پوست،مدل چشم،یلندی یا کوتاهی قامت،شکل و چهره،نژاد ها را از هم متمایز می کند. در طبقه کلی سه نوع نژاد تشخیص شده است:

نژاد سفید:

نژاد سفید

پوست روشن،قد نسبتا بلند و مو های موجدار از مشخصات مهم نژاد سفید پوست می باشند. اکثریت مردم اروپا ، آمریکای شمالی، غرب و جنوب غرب آسیا (اعربا،ایرانی ها،قفقازی ها) و همچنین استرالیا و نیوزلند سفید پوست هستند.

نژاد زرد:

نژاد زرد پوست

قد نسبتا کوتاه، چشم های کشیده، گونه های برجسته و مو های صاف از مشخصات عمده این نژاد می باشد. اکثریت نژاد زرد در شرق . جنوب شرق آسیا سکونت دارند. گروهی از زرد پوستان شرق آسیا حدود 12 قرن پیش از تنگه برینگ گذشته و وارد آلاسکا شدند، سپس به نواحی امریکای جنوبی معروفیت دارند به وسیله این سرخ پوستان نیز به وجود آمده اند ، گروهی هم نیز در اقیانوسیه و ماداگاسکار (جزیره بزرگی در جنوب شرقی افریقا) ساکن شده اند.

نژاد سیاه:

نژاد سیاه پوست

مو های مجعد، بینی پهان، لب های کلفت و پوست تیره مهمترین مشخصات این نژاد می باشند. مسمن اصلی سیاه پوستان قاره افریقا می باشد، میلیون ها سیاه پوست افریقایی به عنوان برده به قاره های امریکا و اروپا برده می شدند و در نتیجه در این نواحی پراکنده می شند.

نژاد دورگه:

نژاد دورگه

از آمیزش نژاد های مختلف به وجود آمده اند، مانند مردان آمریکای مرکزی.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “تعریف نژاد و انوع نژاد های دنیا”

قالب تفریحی