تعریف کانال و نام کانال های مهم جهان

مجموعه: جغرافیا, کانال های مهم جهان تعداد بازدید: 1875
تعریف کانال و نام کانال های مهم جهان

www.forkar.ir

تعریف کانال و نام کانال های مهم جهان:  کانال به آبراهی گفته می شود که خشکی ها را از هم جدا و آب ها را به یکدیگر متصل می کند، فرق بین کانال و تنگه این است که تنگه به طور طبیعی ایجاد می شود، ولی کانال به طور مصنوعی حفر می گردد، به کانال ترعه می گویند.

 

کانال سن لورنس:

 

1. کانال سن لورنس، آب های خلیج سن لورنس _ دریاچه انتاریو را به هم متصل می کند، کشور مربوط کانادا، طول کانال (304)

 

کانال دریای سفید:

2.کانال دریای سفید، آب های دریای سفید _ دریاچه اونگا را به هم متصل می کند، کشور مربوط روسیه ، طول کانال (227)

 

کانال سوئز:

3. کانال سوئز ، آب های دریای سرخ _ دریای مدیترانه را به هم متصل می کند، کشور مربوط مصر، طول کانال (168)

 

کانال مسکو:

4.کانال مسکو، آب های رود ولگا _ رود دن را به هم متصل می کند، کشور مربوط روسیه، طول کانال (128)

 

کانال ولگا:

5.ولگا،دن آب های رود مسکوا_ رود دن را به هم متصل می کند، کشور مربوط روسیه، طول کانال (101)

 

کانال کیل:

6.کانال کیل آب های دریای بالتیک _خلیج هلگولندر را به هم متصل می کند، کشور مربوط آلمان ،طول کانال  (98,7)

 

کانال هوستون:

7.کانال هوستون آب های هوستون و خلیج مکزیکو را به هم متصل می کند، کشور مربوط آمریکا ، طول کانال  (91,2)

 

کانال پاناما:

8.کانال پاناما آب های اقیانوس اطلس _اقیانوس آرام، را به هم وصل می کند ، کشور مربوط پاناما ، طول کانال   (65)

 

کانال آمستردام:

9.کانال آمستردام_راین، آب های آمستردام_رود راین،  را به هم متصل می کند، کشور مربوط هلند ، طول کانال (72)

 

کانال نیووه:

10.کانال نیووه آب های دریای شمال_ رود ماس را به هم متصل می کند، کشور مربوط هلند، طول کانال (33)

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “تعریف کانال و نام کانال های مهم جهان”

قالب تفریحی