جامعه ملل و سازمان ملل

مجموعه: تاریخ معاصر, جامعه ملل و سازمان ملل, جهان باستان تعداد بازدید: 152
جامعه ملل و سازمان ملل

 

سازمان ملل متحد

 

جامعه ملل و سازمان ملل:

 

جامعه ملل:

پس از جنگ جهانی اول دولت های فاتح برای حفظ و تداوم صلح در سطح جهان، جامعه ملل را بنیان نهاند و دیگر کشور ها نیز به تدریج به عضویت آن درآمدند،این سازمان به پیشنهاد ریئس جمهوری وقت آمریکا (ویلسون) و با موافقت قدرت های بزرگ در سال 1920 به طور رسمی در ژنو تاسیس شد. اما برخی کشور ها به تعهدات این سازمان پایبند نبودندو آلمان و ژاپن رسما از این سازمان اخراج شدند و ایتالیا نیز با قدرت رسیدن موسولینی به حبشه حمله کرده و از سازمان خارج شد. با حمله ژاپن به چین و منچوری و تجاوز شوروی به فنلاند عملا این سازمان منحل شد.


2. سازمان ملل متحد:

این سازمان بعد از جنگ جهانی دوم و در سال 1945 در سانفرانسیسکو تشکیل شد و نمایندگان 50 کشور در آن عضویت یافتند،هدف از تشکیل این سازمان حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستان میان ملل و تلاش برای حل اختلافات میان دولت ها می باشد.لازم به ذکر است که از بزرگترین نقاط ضعف این سازمان وجود امتیازی به نام “وتو” بود که به پنج کشور آمریکا،روسیه، چین، انگلستان، فرانسه داده شده است. این سازمان در سال 1946 به نیویورک منتقل و به طور رسمی شروع به کار کرد.


3.ارکان اصلی سازمان ملل متحد:

الف: مجمع عمومی: مهمترین رکن این سازمان است و تمام دولت های عضو در آن نماینده دارند، انتخاب دبیرکل، انتخاب اعضای غیردائمی شورای امنیت و اعضای شورای قیمومت و شورا های اقتصاد و دادگستری، اجتماعی، تنظیم بودجه سازمان از وظایف این مجمع است.

ب: شورای امنیت: دارای 5 عضو دائمی (کشور های صاحب امتیاز وتو) و 10 عضو غیر دائم که به صورت دوسالانه تغییر می کند. مهمترین وظیفه این شورا حفظ صلح و امنیت بین المللی است.

ج: شورای اقتصادی و اجتماعی: انجام کارهای اقتصادی _ اجتماعی ، فرهنگی آموزشی و بهداشت بین المللی و ترویج احترام به حقوق بشر از وظایف این شور است.


موسسه های تخصصی سازمان ملل عبارت اند از :

 انرژی اتمی بین المللی (T.A.E.A)

سازمان بین المللی کار (J.L.O)

سازمان خواربار و کشاورزی (F.A.O)

سازمان تربیتی علمی و فرهنگی (U.N.E.S.C.O)

سازمان بهداشت جهانی (W.H.O)

بانک توسعه و ترمیم (L.B.R.D)

صندوق بین المللی پول (I.M.F)

صندوق کمک به کودکان مستمند ( U.N.I.C.E.F)

سازمان بین المللی هوائی( I.C.A.O)

اتحادیه پستی جهانی( U.P.U)

سازمان هواشناس ی جهانی( W.M.O)

سازمان بین المللی دریایی( I.M.C.O)

کمیسیون اقتصادی آسیا و خاور دور(E.C.A.F.E)


دبیر کل های سازمان ملل از بدو تاسیس تاکنون:

1.تریگ ولی (نروژ)  1946_1952 

2.داگ هامر شولد (سوئد) 1953_1961

3.اوتانت (برمه) 1962_1971

4.کورت والدهایم (اتریش) 1972_1981

5.خاویر پرز دکوئیار (پرو) 1982_1991

6.پطروس غالی (مصر) 1997_1992

7.کوفی عنان (غنا) 2006_1997

8.بان کی مون (کره جنوبی) 2006_ تاکنون


 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “جامعه ملل و سازمان ملل”

قالب تفریحی