خشخاش اولین بار توسط سومری ها کشت شد

مجموعه: شرخ مختصری از ایران در سلسله های مختلف تعداد بازدید: 120
خشخاش اولین بار توسط سومری ها کشت شد

“خشخاش اولین بار توسط سومری ها کشت شد”

 


خشخاش اولین بار توسط سومری ها کشت شد:

 

خشخاش اولین بار توسط سومری ها حدود 4000 هزار سال پیش کشت شد. بعد ها به مصر برده شد، سومری ها آن گیاه را گیاه لذت می نامیدند و از آن به عنوان مسکن درد استفاده می کردند.


مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “خشخاش اولین بار توسط سومری ها کشت شد”

قالب تفریحی