دائما نگران دختران نباشید!!

مجموعه: تربیت فرزندان تعداد بازدید: 138
دائما نگران دختران نباشید!!
دائما نگران دختران نباشید!!

 

گاهی والدین آنقدر نگران دخترنوجوانشان هستند که او را شدیدا محدود می کنند و تحت کنترل خود قرار می دهند.

اما متاسفانه دختران، در اکثر موارد، در برابر فشار والدین به دروغگویی رو می آورند و در مورد فعالیت ها و دوستانشان به والدین دروغ می گویند.

بنابراین به جای محدودیت بیش از حد سعی کنید مهارت روبرو شدن با خطرات را به دخترتان بیاموزید، به او یاد دهید چگونه تنها به کلاس زبان برود، در برابر شماره های ناشناسی که به او زنگ می زنند یا برایش پیامک می فرستند چه واکنشی بهتر است داشته باشد.


مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “دائما نگران دختران نباشید!!”

قالب تفریحی