دریاچه خزر (مازندران)

مجموعه: ایران, جغرافیا, دریا ها و دریاچه های ایران تعداد بازدید: 278
دریاچه خزر (مازندران)

دریاچه خزر

مطالبی درمورد دریای خزر:

دریاچه خزر بزرگ ترین محیط دریاچه ایی دنیاست، به همین دلیل آن را دریا می نامند. طول و عرض خزر به ترتیب 1204 و 204 کیلومتر و مساحت آن 436000 کبلومتر مربع است. سطح خزر در حدود 28 متر از سطح آب های آزاد پایین تر و عمق متوسط آن در حدود 180 متر برآورده شده است.

سه بخش شمالی، جنوبی، میانی که عمق و بستر متفاوتی از یکدیگر دارند براثر برجستگی زیرابی درامتداد ارتفاعات قفقاز به وجود آمده اند. 

نمک های محلول در آب دریای خزر با آب اقیانوس ها متفاوت است. در حاشیه شرقی خزر میانی کولاب قره بغاز قرار که با ویژگی های خاص خود بر عجایب طبیعی بزرگترین دریاچه افزوده است. این کولاب به صحرای گرم و خشک ترکمنستان مشرف است.

نام های دیگر دریای خزر(کاسپین،قزوین،خزر،گرگان) بوده است. دریای خزر در گذشته بخشی از دریای تتیس بود که قایانوس آرام را به اقیانوس اطلی وصل می کرد. کشوور های حوضه  دریای خزر (ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان ) است که هر کدام قسمتی از دریای خزر را به خود اختصاص داده اند.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “دریاچه خزر (مازندران)”

قالب تفریحی