دریا های بزرگ جهان

مجموعه: جغرافیا, دریا های بزرگ جهان تعداد بازدید: 1116
دریا های بزرگ جهان

بزرگترین دریا های جهان:

دریای فلیپین

دریای فیلیپین: مساحت آن حدود 5،000،000 کیلومتر مربع ، میانگین عمق (نامشخص) ، عمق ترین نقطه (نامشخص)


دریای مرجان: مساحت آن حدود 4،791،000 کیلومتر مربع ، میانگین عمق (2،394) ، عمیق ترین نقطه (9،140)


دریای عرب: مساحت آن حدود 3،863،000 کیلومتر مربع ، میانگین عمق (نامشخص)  عمیق ترین نقطه (4،652 ) 


دریای چین جنوبی: مساحت آن حدود 3،500،000 کیلومتر مربع، میانگین عمق (نامشخص) عمیق ترین نقطه (نامشخص)


دریای کارائیب: مساحت آن حدود 2،7544،000 کیلومتر مربع، میانگین عمق (2،220) عمیق ترین نقطه (7،686)


دریای مدیترانه: مساحت آن حدود (2،500،000 ) کیلومتر مربع ، میانگین عمق (1،500) عمیق ترین نقطه (5،267)


دریای برینگ: مساحت آن حدود (2،304،000) کیلومتر مربع ، میانگین عمق (1،440) عمیق ترین نقطه (4،694 )


دریای تاسمان: مساحت آن حدود (2،300،000) کیلومتر مربع ، میانگین عمق (نامشخص) عمیق ترین نقطه (نامشخص)


خیلج بنگال: مساحت آن حدود (2،172،000) کیلومتر مربع ، میانگین عمق (2،600) عمیق ترین نقطه (4،694)


خلیج مکزیک: مساحت آن حدود (1،600،000) کیلومتر مربع ، میانگین عمق (نامشخص) عمیق ترین نقطه (4،384)


دریای اختسک: مساحت آن حدود (1،583،000) کیلومتر مربع، میانگین عمق (859) عمیق ترین نقطه (3،372)


دریای بارنتز: مساحت آن حدود (1،400،000) کیلومتر مربع ، میانگین عمق (230) عمیق ترین نقطه (450)


دریای نروژ: مساحت آن حدود (1،383،000) کیلومتر مربع ، میانگین عمق (2،000) عمیق ترین نقطه (3،970)


دریای چین شرقی: مساحت آن حدود (1،249،000) کیلومتر مربع، میانگین عمق (نامشخص) عمیق ترین نقطه (نامشخص)


دریای هودسن: مساحت آن حدود (1،230،000) کیلومتر مربع ، میانگین عمق (128) عمیق ترین نقطه (420 )


دریای دریای ژاپن: مساحت آن حدود (978،000) کیلومتر مربع ، میانگین عمق (1،752) عمیق ترین نقطه (3،742)


دریای کارا: مساحت آن حدود (880،000)کیلومتر مربع ، میانگین عمیق (110) عمیق ترین نقطه (نامشخص)


دریای لابرادور: مساحت آن حدود (841،000) کیلومتر مربع، میانگین عمق (1،898) عمیق ترین نقطه (4،316)


دریای شمال:  مساحت آن حدود (750،000) کیلومترمربع، میانگین عمق (95) عمیق ترین نقطه (700)


دریای سرخ: مساحت ان حدود (438،000) کیلومتر مربع، میانگین عمق (490) عمیق ترین نقطه (2،221)


 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “دریا های بزرگ جهان”

قالب تفریحی