ده کشور وسیع جهان

مجموعه: جغرافیا, کشور, کشور های وسیع تعداد بازدید: 473
ده کشور وسیع جهان

ده کشور وسیع جهان:

 

مشخصات دقیق کشور روسیه

نام: روسیه            مکان: اروسیا        مساحت: 17/075/400

مشخصات دقیق کشور کانادا

نام: کانادا            مکان: آمریکای شمالی        مساحت: 9/970/000

مشخصات دقیق کشور چین

نام: جمهوری خلق چین        مکان: آسیا        مساحت: 9/572/900

مشخصات کشور آمریکا

نام: آمریکا        مکان: آمریکای شمالی        مساحت: 9/363/364

 

برزیل

نام: برزیل            مکان: آمریکای جنوبی        مساحت: 8/547/404

مشخصات دقیق کشور برزیل

نام: استرالیا            مکان: اقیانوسیه        مساحت: 7/682/600

مشخصات کشور هند

 

نام: هند            مکان: آسیا        مساحت: 3/165/596

آرژانتین

 

نام: آرژانتین            مکان: آمریکای جنوبی        مساحت: 2/780/092

مشخصات دقیق کشور قزاقستان

نام: قزاقستان        مکان: آسیا        مساحت: 2/717/300

الجزایر

 

نام: الجزایر        مکان: آفریقا        مساحت: 2/381/741

 

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “ده کشور وسیع جهان”

قالب تفریحی