سدهای بزرگ جهان به ترتیب ارتفاع

مجموعه: جغرافیا, سد های مهم جهان تعداد بازدید: 934
سدهای بزرگ جهان به ترتیب ارتفاع

سدهای بزرگ جهان به ترتیب ارتفاع:

سدهای بزرگ جهان به ترتیب ارتفاع

 سدهای بزرگ جهان به ترتیب ارتفاع سد رو گونسکی:

1. سد رو گونسکی، در کشور تاجیکستان قرار دارد و ارتفاع آن 325 متر است.

سدهای بزرگ جهان به ترتیب ارتفاع

 سد نورک:

2. سد نورک در کشور تاجیکستان قرار دارد و ارتفاعع این سد به 317 متر می رسد.

سدهای بزرگ جهان به ترتیب ارتفاع

سد گرانددیکسنس:

3. سد گرانددیکسنس در کشور سوئیس قرار دارد، ارتفاع 285 متر است.

سدهای بزرگ جهان به ترتیب ارتفاع

سد اسوان:

4. سد اسوان در کشور مصر، رود نیل قرار دارد، ارتفاع *1 است.

سد اینگوری

سد اینگوری:

5. سد اینگوری در کشور گرجستان قرار دارد، که ارتفاع آن به 273 متر می رسد.

 سد وایونت

 سد وایونت:

6. سد وایونت در کشور ایتالیا، رود پیاو قرار گرفته است، ارتفاع آن 262 متر است.

سد سایانسکایا

سد میکا:

7. سد میکا در کشور کانادا قرار دارد، ارتفاع این سد به 242 متر می رسد.

سد میکا

سد سایانسکایا:

8. سد سایانسکایا در کشور روسیه قرار گرفته است، ارتفاع این سد 242 متر است.

سد جیوور

سد چیکواسن:

9. سد چیکواسن در کشور مکزیک قرار گرفته است، ارتفاع این سد 240 متر است.

سد چیکواسن

سد جیوور:

10. سد جیوور در کشور کلمبیا قرار گرفته است، ارتفاع این سد 237 متر است.

سد مووازن

سد مووازن:

11. سد مووازن در کشور سوئیس، رود درانس قرار گرفته است، ارتفاع این سد 237 متر است.

سد اوروویل

سد اوروویل:

12. سد اوروویل در کشور آمریکاوجود دارد، ارتفاع این سد 235 متر است.

سد چیرکی

سد چیرکی:

13. سد چیرکی در کشور اوکراین قرار گرفته است ، ارتفاع این سد 233 متر است.

سد تاکی

سد تاکی:

14. سد تاکی پن در کشور تایوان، رود کنیا قرار گرفته است ارتفاع این سد 233 متر است.

سد باکرا

سد باکرا:

15. سد باکرا در کشور هند قرار گرفته است ، ارتفاع این سد 226 متر است.

سد کونترا

سد کونترا:

16. سد کونترا در کشور سوئیس قرار گرفته است ارتفاع این سد 220 متر است.

سد مراتینه

سد مراتینه:

17. سد مراتینه در کشور یوگسلاوی قرار گرفته است ارتفاع این سد 220 متر است.

سد دورشاک

سد دورشاک:

18.سد دورشاک در کشور ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است ارتفاع این سد 219 متر است.

سد گلن کانیون

سد گلن کانیون:

19. سد گلن کانیون در کشور ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است، ارتفاع این سد 216 متر است.

سد هوور

سد هوور:

20. سد هوور در کشور ایالات متحده_رود کلرادو ، قرار گرفته است ارتفاع این سد 216 متر است.

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “سدهای بزرگ جهان به ترتیب ارتفاع”

قالب تفریحی