سلسله آل افراسیاب + عکس

مجموعه: آل افراسیاب, شرخ مختصری از ایران در سلسله های مختلف تعداد بازدید: 162
سلسله آل افراسیاب + عکس

“سلسله آل افراسیاب”

 


 

سلسله آل افراسیاب + عکس:

 

 

شناخت سلسله و نام بنیانگذار:

 

نام سلسله ای از امرا (ترک) که آل خاقان و خانیه و ایلک خانیه و افراسیابیه نیز خوانده می شوند. از تاریخ این سلسله اطلاعات کمی در دست است و موسس این سلسله بغراخان نام دارد. 


معرفی این طایفه و پایتخت :

 

این طایفه پس از اتحاد با طوایف ترکان شرق و فرغانه در قرن چهارم هجری قبول اسلام کردند. پایتخت این امرا در کاشغر بوده و ایلک خان نصر پس از تسخیر ماوراالنهر بخارا را مرکز قرار داده و از آنجا بر ممالکی که از دریای خزر تا حدود چین امتداد داشته حکومت کرده است.


فرار کردن به ایران و ساقط شدن:

 

امرای ایلک خانیه درصدد تسخیر ولایات جنوبی جیحون نیز برآمدند ولی پس از شکستی که از سلطان محمود غزنویی خوردند به ماوراانهر و کاشغر و مغولستان شرقی قناعت کردند. در ایام امارت این سلسله قبایل دیگری نیز از ترکان به ماوراانهر آمدند و بعدها از آنجا به ایران راه یافتند ، از جمله این قبایل ترکمانان سلجوقی بودند.


 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “سلسله آل افراسیاب + عکس”

قالب تفریحی