سلسله آل بویه + عکس

مجموعه: آل بویه, شرخ مختصری از ایران در سلسله های مختلف تعداد بازدید: 208
سلسله آل بویه + عکس

“سلسله آل بویه + عکس”

 


 

سلسله آل بویه + عکس:

 

 

شناخت کامل سلسله آل بویه و نام موسس سلسله ایشان:

 

آل بویه از خاندان اصیل ایرانی و شیعی مذهب ساکن منطقه دیلمان ایران بودند که جد آن ها ابوشجاع بویه پسر فنا خسرو دیلمی است و نسب آن ها به بهرام گور ساسانی می رسد. ابوشجاع سر پسر به نام (علی، حسن، احمد) داشته که همراه با پدر در دوره سلطنت آل زیار بر طبرستان به خدمت آن ها درآمدند و در دوره ضعف خلافت عباسی ادعای استقلال کرده و بغداد را تصرف کردند.


پیشرفت سلسله آل بویه:

 

آنان با نگه داشتن ظاهری از خلافت عباسی از سال 322 تا 447 به حکومت بر قلمرو خلافت در سه شعبه دست یافتند. موسس سلسله آل بویه فارس، عماد الدوله علی می باشد. او ابتدا نماینده مرداویچ زیاری بود بعد به اصفهان رفت و آن جا را فتح نمود سپس به فارس رفت و شیراز را تصرف کرد.


به حکومت رسیدن جانشینان و تصرفات ایشان:

 

خلیفه به احمد لقب معزالدوله داد و به حسن رکن الدوله ، و علی را عماد الدوله خواند. بعد از احمد عضد الدوله به حکومت رسید . او کرمان را از سامانیان گرفت و به بغداد لشکر کشید و عزالدوله بر بغداد مسلط شد.اینکه در زمان یکی از جانشینان او به نام ملک رحیم قلمرو آن ها مورد هجوم سلجوقیان قرار گرفت و طغرل سلجوقی در سال 447 وارد بغداد شد و ملک رحیم را دستگیر کرد و به حکومت آل بویه پایان داد.


پایه گذار آل بویه در عراق:

 

پایه گذار آل بویه عراق، خوزستان و کرمان ، معزالدوله احمد است. اما با وجود قدرت و فتوحاتی که انجام دادند ، آل بویه عراق هم مانند فارس توسط سلطان طغرل سلجوقی سقوط کردند.


پایه گذار سلسله آل بویه در استان های مختلف:

 

بنیانگذار آل بویه اصفهان، ری و همدان، رکن الدوله حسن است. او به کمک برادرش علی، اصفهان و ری را از وشمگیر حاکم زیاری گرفت و سامانیان را در تصرف ری ناکام گذاشت.


تقسیم قلمرو آل بویه:

 

رکن الدوله قلمرو را میان فرزندان خود تقسیم کرد و برادران را به اطاعت از عضدالدوله فرا خواند. اما جانشینانش توان اداره را نداشتند ، و موجب اختلال در امور و سست شدن پایه های حکومتی آل بویه شد.


درخشش سلسله آل بویه در فرهنگ اسلامی:

 

دوره آل بویه دوره درخشش تمدن اسلام از لحاظ فرهنگی و علمی بود، در این زمان آل بویه قبور ائمه را مورد توجه قرار می دادن، کاظمین، سامرا، کربلا، نجف را بازسازی کردند.


پرداختن به عید های مختلف در دوره سلسله آل بویه:

 

آن ها دیگر مراسم های مهم شیعه را برگزار می کردند ، مانند: عید قربان، عید فطر، غدیر خم، و…


 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “سلسله آل بویه + عکس”

قالب تفریحی