سلسله اشکانیان + عکس

مجموعه: اشکانیان, شرخ مختصری از ایران در سلسله های مختلف تعداد بازدید: 121
سلسله اشکانیان + عکس

“سلسله اشکانیان”

 


 

سلسله اشکانیان + عکس:

 

بنیان گذار سلسله و آغاز حکومت توسط اشکانیان:

 

اشکانیان یا پارت ها در قرن 3 پیش از میلاد توسط (ارشک) رهبر قبیله (اپرنی،پرنی) پس از فتح پارت در شمال شرقی ایران تاسیس شد و به نام موسس آن نامگذاری گردید. اشکانیان از ایالت پارت که مشتمل بر خراسان فعلی بود برخاستند.


گسترش و پهناوری در زمان حکومت اشکانیان:

 

پهناوری دولت اشکانی در دوره اقتدارش از رود فرات تا هندوکش و از کوه های قفقاز تا خلیج فارس را شامل می شد. به دلیل قرار گرفتن جاده ابریشم در گستره حکومت اشکانی و قرار گرفتن مسیر تجاری بین امپراتوری روم و حوزه مدیترانه و امپراتوری هان در چین ، این امپراتوری به مرکز برای تجارت بدل گشت.


جنگ های ایرانیان و رومیان در زمان اشکانیان:

 

در عهد اشکانیان جنگ های ایران و روم آغاز شد و حاصل عمده فرمانروایی اشکانیان، رهایی ایران از سلطه همه جانبه یونانی و حفظ تمدن ایران از تهاجمات ویرانگر طوایف مرزهای شرقی بود. اما سقوط حکومت اشکانیان در زمان اردوان پنجم بود که اردشیر بابکان بر علیه دولت اشکانیان به پا خاست، و سرانجام اردوان را در کنار رود جراحی شکست داد.


تعداد سال حکومت اشکانیان:

 

پس از چند سال اشکانیانهمه ایران را گرفت و بدین ترتیب دولت اشکانی پس از 470 سال فرمانروایی سقوط کرد.


پایتخت های بزرگ و ضرب سکه در دوره اشکانیان:

 

اشکانیان صد دروازه (دامغان کنونی) را به عنوان اولین پایتخت خود برگزیدند و شهر تیسفون محلی برای تاجگذاری ها مورد استفاده قرار می گرفت و شهری نمادین از حکومت اشکانی بود. اشکانیان در ایالات خود اقدام به ضرب سکه نمودند که جنس سکه ها معمولا از نقره بود.


دین و پیشرفت های علمی در زمان اشکانیان:

 

مذهب در دوران اشکانیان مانند هخامنشیان کاملا آزاد بود. مهمترین عوامل تعیین کننده اقتصاد در دوران اشکانی کشاورزی و بازرگانی بوده و کشاورزی راه امرار معاش اکثریت جامعه بود و در روستاها دامپروری نیز با کشاورزی پیوند داشت. صنایع و تولیدات کارگاهی هم سهم کوچکی در اقتصاد این دوران داشتند.


 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “سلسله اشکانیان + عکس”

قالب تفریحی