علائم و شناخت افراد سلطه طلب و خودشیفته

مجموعه: روانشناسی, زندگی بهتر, مشاوره خانواده تعداد بازدید: 116
علائم و شناخت افراد سلطه طلب و خودشیفته

“علائم و شناخت افراد سلطه طلب و خودشیفته”

 


علائم و شناخت افراد سلطه طلب و خودشیفته:

 

 

شناخت افراد:

اشخاص سلطه طلب و خودشیفته وارد هر رابطه عاطفی شوند، دیر یا زود آن رابطه را دچار مشکل سازند و به ناچار بحران جدایی را تجربه می کنند.اما نکته اینجاست.

که این اشخاص تک بعدی، اصلا متوجه نیستند که اشکال از رفتار و نگرش سلطه جویانه و توهین آمیز آن ها است و تکرار این رفتاربعد از جدایی با هر شریک دیگری باز هم به طلاق و جدایی با هر شریک دیگری باز هم به طلاق و جدایی منجر می شود.

آن ها چون این خطای شناختی را نمی بینند، گمان می کنند مشکل جای دیگر است و در طول زندگی خود دائم د  حف روابط عاطفی خود دچار مشکل می شوند. 


 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “علائم و شناخت افراد سلطه طلب و خودشیفته”

قالب تفریحی