ماهی پرنده چگونه پرواز می کند؟

مجموعه: حیوانات و گیاهان عجیب, عجایب طبیعی جهان تعداد بازدید: 58
ماهی پرنده چگونه پرواز می کند؟

ماهی پرنده برای فرار از به دام افتادن به وسیله ی ماهیهای بزرگتر و یا قایقهای ماهی گیری ، به هوا می پرد. او در سطح آب شنا می کند و با ضربه زدن به وسیله ی دمش ، سرعت می گیرد و سپس باله هایش را مثل بال می گستراند و با سرعتی نزدیک به 65 کیلومتر در ساعت ، بالا می پرد. او بر روی موج ها سر می خورد و در صورت لزوم از دم خود برای عقب راندن خود در هوا استفاده می کند.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “ماهی پرنده چگونه پرواز می کند؟”

قالب تفریحی