سیاره مشتری

مجموعه: جغرافیا, مشتری, منظومه شمسی تعداد بازدید: 799
سیاره مشتری

مطالبی درمورد سیاره مشتری:

مشتری

 

در یک نگاه کلی، سیاره مشتری چهارمین جسم درخشان در آسمان پس از خورشید ، ماه و ناهید است. با تلسکوپ های بسیار قدرتمند می توان برخی از قمر های سیاره مشتری را دید. این غول گازی با جرم یک هزارم خورشید است، ولی جرمی دو و نیم برابر تمامی دیگر سیاره های منظومه شمسی دارد. از نظر دوری از خورشید، مشتری چهارمین سیاره در منظومه شمسی است.

در سال 1994، هنگامی که 21 تکه از دنباله دار شومیکر_لوی 9بار با اتمسفر هرمز برخورد برانگیزننده انفجار های سهمناکی شد که پاره ایی از آن ها قطری بزرگتر از قطر زمین داشتند.

جرم هرمز به تنهایی 2.5 برابر جرم تمامی سیاره های دیگر در سامانه خورشیدی اسصت. نسبت به جرم این سیاره به اندازه است که مرکز سنگینی سراسری آن با خورشید بالاتر از سطح خورشید ، در 1/068 برابر شعاع خورشید، قرار می گیرد.

شعاع مشتری حدود یک دهم شعاع خورشید است، و جرم آن 0/001 برابر جرم خورشید است، لذا چگالی این دو باهم مشابه است.

مشتری در یک مدار کم و بیش بیضی یشکل به دور خورشید می چرخد. هردور، نزدیک به 12 سال زمینی به درازا می کشد. همچنان که سیاره به دور خورشید می گردد ، چرخش مشتری به دور خود تندتر از هر سیاره دیگری در سامانه خورشیدی است،تنها 9 ساعت و 56 دقیقه نیار است تا مشتری یک بار به دور خود بچرخد.

کشف سیاره مشتری:

گالیله ستاره شناس ایتالیایی آن هارو در سال 1610 به وسیله نخستین تلسکوپ پیدا کرد.

سیاره مشتری

 

میانگین فاصله از خورشید:

778،510،000 کیلومتر

 

قطر:

142،982 کیلومتر(استوا)

 

زاویه میل استوار با مدار آن:

3 درجه و 7دقیقه

 

زاویه میل مدار با دایره البروج:

1 درجه و 18 دقیقه و 18ثانیه

 

دوره حرکت وضعی به دور محور:

9 ساعت و 55 دقیقه و 30 ثانیه

 

دوره حرکت انتقالی به دور خورشید:

11/86 سال

 

خروج از مرکز مدار:

0/049

 

میانگین سرعت مداری:

13/1 کیلومتر در ثانیه

 

حجم:

1،321 برابر حجم زمین

 

جرم:

317/8 برابر جرم زمین

 

چگالی:

0/24 چگالی زمین

 

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “سیاره مشتری”

قالب تفریحی