میکروب های کهن دوباره به زمین بر می گردند

مجموعه: منظومه شمسی تعداد بازدید: 103
میکروب های کهن دوباره به زمین بر می گردند

“میکروب های کهن دوباره به زمین بر می گردند”

 


میکروب های کهن دوباره به زمین بر می گردند:

 

میکروب شناسان می گویند میکروب های کهن، بار دیگر به زمین باز خواهند گشت. این میکروب ها برای جذب نور به جای کلروفیل از ماده ای به نام رتینال استفاده خواهند نمود و باعث تغییر رنگ زمین می شود.


 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “میکروب های کهن دوباره به زمین بر می گردند”

قالب تفریحی