نخست وزیران ایران از ابتدا

مجموعه: تاریخ معاصر, جهان باستان, نخست وزیران ایران از ابتدا تعداد بازدید: 343
نخست وزیران ایران از ابتدا

نخست وزیران ایران از ابتدا:

1.نصرالله مشیرالدوله (نهضت مشروطه)

2.سلطان علی وزیر افخم (مستقل)

3.علی اصغر امین السلطان (مستقل)

4.احمد مشیر السلطان (مستقل)

5.ابوالقاسم ناصر الملک (مستقل)

6.حسنقلی نظام السلطان (حزب اعتدال)

7.احمد مشیر السلطنه (مستقل)

8.جواد سعدالدوله (مستقل)

9.محمدولی سپهدار اعظم (نهضت مشروطه)

10.حسن مستوفی الممالک (نهضت مشروطه)

11.نجفقلی صمصام السلطنه (نهضت مشروطه)

12.محمد علی علاالسلطنه (مستقل)

13.حسن مستوفی الممالک (مستقل)

14.حسن مشیر الدوله (نهضت مشروطه)

15.عبدالمجید عین الدوله (مستقل)

16.حسن مستوفی الممالک (حزب اعدالیون)

17.عبدالحسین فرمانفرما (حزب اعتدالیون)

18.محمد ولی سپهدار اعظم (نهضت مشروطه)

19.محمد علی علا السلطنه (مستقل)

20. حین وثوق الدوله (نهضت مشروطه)

21.عبدالمجید عین الدوله (مستقل)

22.حسن مستوفی الممالک (حزب اعتدالیون)

23.نجفقلی صمصام السلطنه (نهضت مشروطه)

24.حسن وثوق الدوله (نهضت مشروطه)

25.حسن مشیر الدوله (نهضت مشروطه)

26.فتح الله سپهدار اعظم (مستقل)

27.سید ضیاالدین طباطبایی (حزب وطن)

28.احمد قوام السلطنه (حزب دموکرات)

29.حسن مستوفی الممالک (حزب اعتدالیون)

30حسن مشیر الدوله (نهضت مشروطه)

31.رضا خان سردار سپه (ارتش)

32.محمد علی فروغی (حزب تجدد)

33.حسن مستوفی (حزب تجدد)

34.مهدی قلی هدایت (حزب تجدد)

35.محمدعلی فروغی (حزب تجدد)

36.محمود جم (حزب تجدد) 

37.احمد متین دفتری (حزب تجدد)

38.علی منصر (حزب تجدد)

39. محمد علی فروغی (حزب تجدد)

40.علی سهیلی (حزب پیشرفت)

41.احمد قوام (حزب دموکرات)

42.علی سهیلی (حزب پیشرفت)

43.محمد ساعد (حزب دموکرات)

44.مرتضی قلی بیات (حزب تجدد)

45.ابراهیم حکیمی (حزب پیشرفت)

46.محسن صدر (سوسیال)

47.عبدالحسین هژیر (حزب آریا)

48.علی منصور (حزب تجدد)

49.حاجی علی رزم آرا (ارتش)

50. حسین علا (ارتش)

51.محمد مصدق (جبهه ملی)

52.فضل الله زاهدی (ارتش)

53.منوچهر اقبال (حزب ملیون)

54.جعفر شریف امامی (حزب ملیون)

55.علی امینی (حزب دموکرات)

56.اسدالله اعلم (حزب مردم)

57.حسنعلی منصور (حزب ایران نوین)

58.امیرعباس هویدا (حزب رستاخیر ملت)

59.جمشید آموزگار (حزب رستاخیز ملت)

60.غلامرضا ازهاری (ارتش)

61.شاپور بختیار (جبهه ملی)

62.مهدی بازرگان (نهضت آزادی)

 

جمهوری اسلامی ایران (1979_تاکنون)

 

1.شورای انقلاب اسلامی به رهبری: مرتضی مطهری 

2.محمدعلی رجایی (حزب جمهوری اسلامی ایران)

3.محمدجواد باهنر (حزب جمهوری اسلامی ایران)

4.محمدرضا مهدوی کنی (جامعه روحانیت مبارز)

5.میرحسین موسوی (حزب جمهوری اسلامی_مستقل)

6.محمدجواد ظریف (حزب جمهوری اسلامی ایران)

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “نخست وزیران ایران از ابتدا”

قالب تفریحی