هنر چیست + تقسیمات

مجموعه: هنر تعداد بازدید: 204
هنر چیست + تقسیمات

” هنر چیست + تقسیمات”

 


 

هنر چیست + تقسیمات:

 

 

معرفی  هنر:

 

ارائه یک تعریف جامع از هنر کار بسیار دشواری است. هنر از جمله واژه هایی است که معنای بسیار وسیعی در دنیا دارد که می توان آن را به نوعی واژه ای فردی دانست.


دیدگاه هنر:

 

دیدگاه ها و تعاریف مختلفی از بزرگان در مورد هنر بیان شده است که هر کدام بنا به تخصص خود تعریف زیبایی از هنر ارائه داده اند با این حال می توان هنر را نوعی امر “معنوی” و “دورنی” بیان کرد.


هنرمند:

 

هنرمند با هنرش آن را بیان، ترسیم و تصویر می کند. اما به طور لغوی می توان گفت هنر مجموعه ای از آثار و فعالیت های انسانی است که برای اثرگذاری بر عواطف، احساسات و ناخودآگاه و همچنین برای انتقال معنا و مفهوم ویژه ای، خلق می شود.


تقسیم بندی کلاسیک:

 

تقسیم بندی هنر های زیبا برگرفته از کتاب بوطیقا ارسطو عبارت است از:

 

1.موسیقی

2. هنر های دستی (مجسمه سازی، شیشه گری و…)

3. هنر های ترسیمی (نقاشی، خطاطی، عکاسی)

4. ادبیات (شعر، نثر، فیلمنامه، نمایشنامه)

5. معماری

6. رقص و حرکات نمایشی

7. هنرهای نمایشی (سینما ، تئاتر)


تقسیم بندی آکادمیک:

 

تقسیم بندی هفت هنر مشهور و اجمالی به ترتیب سادگی در درک عبارت اند از:

 

1.موسیقی

2. نقاشی

3. نویسندگی

4. مجسمه سازی

5. شعر

6. تئاتر

7. سینما


تقسیم بندی های عرفی:

 

نمونه دیگر تقسیم بندی هفت هنر به ترتیب زمانی ایجاد یا توسعه عبارت اند از:

 

1. نقاشی

2. مجسمه سازی

3. معماریگ

4. ادبیات

5. موسیقی

6. تئاتر

7. سینما


 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “هنر چیست + تقسیمات”

قالب تفریحی