10 جمله مهم برای به دست آوردن موفقیت

مجموعه: پدر و مادر موفق, روانشناسی تعداد بازدید: 94
10 جمله مهم برای به دست آوردن موفقیت

“10 جمله مهم برای به دست آوردن موفقیت”

 


10 جمله مهم برای به دست آوردن موفقیت:

 

1.سازنده ترین کلمه گذشت است، آن را تمرین کن.

2. پرمعنی ترین کلمه ما است، آن را به کتر ببر.

3. عمیق ترین کلمه عشق است، به آن ها بها بده.

4. بی رحم ترین کلمه تنفر است، از بین ببرش.

5. سرکش ترین کلمه حدس است، با آن بازی نکن.

6. خودخواهانه ترین کلمه من است، از آن دور شو.

7. ناپایدار ترین کلمه خشم است، آن را کنترل اش کن.

8. بازنده ترین کلمه ترس است، با آن مقابله کن.

9. با نشاط ترین کلمه کار است، به آن بپرداز.

10. پوچ ترین کلمه طمع است، آن را بکش.


 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “10 جمله مهم برای به دست آوردن موفقیت”

قالب تفریحی