آرشیو : اردیبهشت

طالع بینی متولدین ماه اردیبهشت

طالع بینی متولدین ماه اردیبهشت

"طالع بینی متولدین ماه اردیبهشت"   نماد: گاو نر عنصر: خاک سیاره: ناهید عضو آسیب پذیر: گردن روز اقبال: جمعه اعداد شانس: 4،6 سنگ خوش یمن: زمرد سبز رنگ: آبی روشن گل: خشخاش ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی