آرشیو : نام های قدیمی برخی کشورها

نام قدیمی برخی کشور ها

نام قدیمی برخی کشور ها

نام قدیمی برخی کشور ها:   1.آلمان: پروس 2.آنگولا: آفریقای غربی پرتغال 3.ایران: پارس 4.ایتالیا: رم 5.اتریش: نمشه 6.اندونزی: هند هلند 7.اتیوپی: حبشه 8.آلبانی: هروش 9.افریقای جنوبی: اوبانکی شاری 10.انگلستان: بریتانیا ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی