آرشیو : مشخصات دقیق کشور های دنیا

مشخصات دقیق کشور کانادا

مشخصات دقیق کشور کانادا

"مشخصات دقیق کشور کانادا"   کانادا (CANADA (.ca   نام رسمی: کانادا   پایتخت: اتاوا (761، 130، 1 نفر در سال 2006)   تاریخ استقلال: 1867/6/1 از انگلستان ...

ادامه مطلب
مشخصات دقیق کشور زامبیا

مشخصات دقیق کشور زامبیا

 زامبیا (ZAMBIA (.zm   نام رسمی: جمهوری زامبیا   پایتخت: لوزاکا (1،413،000 نفر در سال 2009)   تاریخ استقلال: 1964/10/24 ، از انگلستان   مساحت: 752،614 کیلومتر مربع (سی ...

ادامه مطلب
مشخصات دقیق کشور رومانی

مشخصات دقیق کشور رومانی

 رومانی (ROMANIA (.ro   نام رسمی: رومانی   پایتخت: مسکو (10،563،038 نفر در سال 2010)   تاریخ استقلال: دارای قدمت تاریخی   مساحت: 327،500 کیلومتر مربع (هشتاد و ...

ادامه مطلب
مشخصات دقیق کشور روسیه سفید (بیلاروس)

مشخصات دقیق کشور روسیه سفید (بیلاروس)

 روسیه سفید (بیلاروس) (BELARUS (.by   نام رسمی: جمهوری روسیه سفید (بیلاروس)   پایتخت: مینسک (1،834،200 نفر در سال 2010)   تاریخ استقلال: 1991/8/25 ، از شوروی ...

ادامه مطلب
مشخصات دقیق کشور روسیه

مشخصات دقیق کشور روسیه

 روسیه (RUSSIA (.ru   نام رسمی: فدرال روسیه   پایتخت: مسکو (10،563،038 نفر در سال 2010)   تاریخ استقلال: دارای قدمت تاریخی   مساحت: 17،075،400 کیلومتر مربع (بزرگترین ...

ادامه مطلب
مشخصات دقیق کشور دانمارک

مشخصات دقیق کشور دانمارک

 دانمارک (DENMARK (.dk   نام رسمی: پادشاهی دانمارک   پایتخت: کپهناگ (1،181،239 نفر با حومه در سال 2010)   تاریخ استقلال: دارای قدمت تاریخی   مساحت: 43،094 کیلومتر مربع ...

ادامه مطلب
مشخصات دقیق کشور چین

مشخصات دقیق کشور چین

 چین (CHINA (.cn   نام رسمی: جمهوری خلق چین   پایتخت: پکن (12،214،000 نفر با حومه در سال 2009)   تاریخ استقلال: دارای قدمت تاریخی   مساحت: 9،572،900 ...

ادامه مطلب
مشخصات دقیق کشور چک

مشخصات دقیق کشور چک

 چک (CZECH (.td   نام رسمی: جمهوری چک   پایتخت: پراگ (1،233،211 نفر در سال 2009)   تاریخ استقلال: 1918/10/28 از اتریش_هنگری ؛ 1993/1/1 تجزیه چکسلواکی   ...

ادامه مطلب
مشخصات دقیق کشور تونس

مشخصات دقیق کشور تونس

 تونس (TUNISIA (.tn   نام رسمی: جمهوری تونس   پایتخت: تونس (759،000 نفر در سال 2009)   تاریخ استقلال: 1956/3/20 ، از فرانسه   مساحت: 163،610 کیلومتر مربع (نود ...

ادامه مطلب
مشخصات دقیق کشور توگو

مشخصات دقیق کشور توگو

 توگو (TOGO (.tg   نام رسمی: جمهوری توگو   پایتخت: لومه (1،593،000 نفر با حومه در سال 2009)   تاریخ استقلال: 1960/4/27 ، از فرانسه   مساحت: 56،785 کیلومتر ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی