آرشیو : شرخ مختصری از ایران در سلسله های مختلف

نقش درخت در دیوار های تخت جمشید به چه معنا است؟

نقش درخت در دیوار های تخت جمشید به چه معنا است؟

نقش درخت در دیوار های تخت جمشید به چه معنا است؟   نقش درخت در دیوار های تخت جمشید به چه معنا است:   در ...

ادامه مطلب
خشخاش اولین بار توسط سومری ها کشت شد

خشخاش اولین بار توسط سومری ها کشت شد

"خشخاش اولین بار توسط سومری ها کشت شد"   خشخاش اولین بار توسط سومری ها کشت شد:   خشخاش اولین بار توسط سومری ها حدود ...

ادامه مطلب
سلسله آل بویه + عکس

سلسله آل بویه + عکس

"سلسله آل بویه + عکس"     سلسله آل بویه + عکس:     شناخت کامل سلسله آل بویه و نام موسس سلسله ایشان:   ...

ادامه مطلب
سلسله آل افراسیاب + عکس

سلسله آل افراسیاب + عکس

"سلسله آل افراسیاب"     سلسله آل افراسیاب + عکس:     شناخت سلسله و نام بنیانگذار:   نام سلسله ای از امرا (ترک) که ...

ادامه مطلب
سلسله آل زیار + عکس

سلسله آل زیار + عکس

"سلسله آل زیار"     سلسله آل زیار + عکس:     شناخت کامل سلسله آل زیار و نام بنیانگذار اصلی ایشان:   یکی از ...

ادامه مطلب
سلسله آل مامون + عکس

سلسله آل مامون + عکس

"سلسله آل مامون"     سلسله آل مامون + عکس:     شناخت سلسله مامونیان:   آل مامون ، سلسله ای از فرمانروایان محلی خوارزم ...

ادامه مطلب
سلسله اشکانیان + عکس

سلسله اشکانیان + عکس

"سلسله اشکانیان"     سلسله اشکانیان + عکس:   بنیان گذار سلسله و آغاز حکومت توسط اشکانیان:   اشکانیان یا پارت ها در قرن 3 ...

ادامه مطلب
سلسله افشاریه + عکس

سلسله افشاریه + عکس

"سلسله افشاریه"     سلسله افشاریه + عکس:     آغاز حکومت افشاریه و بنیانگذار سلسله افشار:   بنیانگذار سلسله افشاریه (نادرقلی) بود که پس ...

ادامه مطلب
سلسله امویان + عکس

سلسله امویان + عکس

"سلسله امویان"     سلسله امویان + عکس:     شروع شدن حکومت بنی امیه:   حکومت بنی امیه از سال 40 هجری توسط معاویه ...

ادامه مطلب
سلسله تیموریان + عکس

سلسله تیموریان + عکس

"سلسله تیموریان"     سلسله تیموریان + عکس:   بنیان گذار سلنسله تیموریان نام پایتخت ایشان:   تیموریان دودمانی ترک تبار بودند و بناینگذار این ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی