آرشیو : افشاریه

سلسله افشاریه + عکس

سلسله افشاریه + عکس

"سلسله افشاریه"     سلسله افشاریه + عکس:     آغاز حکومت افشاریه و بنیانگذار سلسله افشار:   بنیانگذار سلسله افشاریه (نادرقلی) بود که پس ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی