آرشیو : بیابان های بزرگ جهان

گرمترین نقطه زمین در ایران کجاست؟

گرمترین نقطه زمین در ایران کجاست؟

گرمترین نقطه زمین در ایران کجاست؟   گرمترین نقطه زمین در ایران کجاست: گرمترین نقطه زمین در ایران این مکان در 83 کیلومتری مرکز استان ...

ادامه مطلب
وسیع ترین بیابان های زمین

وسیع ترین بیابان های زمین

وسیع ترین بیابان های زمین:   وسیع ترین بیابان های زمین: بیابان ناحیه ایی بی آب و گیاه که تبخیر در آن بیش از بارش ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی