آرشیو : دریا های بزرگ جهان

دریا های بزرگ جهان

دریا های بزرگ جهان

بزرگترین دریا های جهان: دریای فیلیپین: مساحت آن حدود 5،000،000 کیلومتر مربع ، میانگین عمق (نامشخص) ، عمق ترین نقطه (نامشخص) دریای مرجان: مساحت آن حدود ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی