آرشیو : منظومه شمسی

میکروب های کهن دوباره به زمین بر می گردند

میکروب های کهن دوباره به زمین بر می گردند

"میکروب های کهن دوباره به زمین بر می گردند"   میکروب های کهن دوباره به زمین بر می گردند:   میکروب شناسان می گویند میکروب ...

ادامه مطلب
سیاره زحل

سیاره زحل

 سیاره زحل:   زحل یا کیوان، پس از مشتری ، دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی و ششمین سیاره نزدیک به خورشید است. زحل یک گلوله ...

ادامه مطلب
سیاره اورانوس

سیاره اورانوس

مطالبی د رمورد سیاره اورانوس: اورانوس در اسطوره یونان به معنای خدای آسمان و معادل پارسی آن به معنای آهوره. اورانوس هفتمین سیاره از نظر ...

ادامه مطلب
سیاره پلوتون

سیاره پلوتون

  مطالبی در مورد سیاره پلوتون: سیاره کوتوله کمربند کویپر در سامانه خورشیدی است که به هنگام کشف آن در سال 1930 تا 24 اوت ...

ادامه مطلب
سیاره زمین

سیاره زمین

مطالبی در مورد سیاره زمین: زمین سومین سیاره سامانه خورشیدی است که در فاصله 150میلیون کیلومتری از ستاره خورشید قرار دارد. از نظر واژه شناسی ایرانی، ...

ادامه مطلب
سیاره زهره

سیاره زهره

مطالبی در مورد سیاره زهره (ناهید): زهره (با نام پارسی ناهید و لاتین ونوس) به ترتیب نزدیکی به خورشید، دومین سیاره زمین سان منظومه خورشیدی ...

ادامه مطلب
سیاره عطارد

سیاره عطارد

مطالبی در مورد سیاره عطارد: عطارد یا تیر کوچکترین و نزدیک ترین سیاره به خورشید در منظومه شمسی است. سطح رو به خورشید سیاره عطارد، به ...

ادامه مطلب
سیاره مریخ

سیاره مریخ

مطالبی در مورد سیاره مریخ: بهرام یا مریخ، چهارمین سیاره در سامانه خورشیدی است که در مداری طولانی تر و با سرعتی کمتر از زمین ...

ادامه مطلب
سیاره مشتری

سیاره مشتری

مطالبی درمورد سیاره مشتری: [caption id="attachment_1743" align="alignleft" width="359"]  [/caption] در یک نگاه کلی، سیاره مشتری چهارمین جسم درخشان در آسمان پس از خورشید ، ماه ...

ادامه مطلب
سیاره نپتون

سیاره نپتون

        [caption id="attachment_1728" align="aligncenter" width="715"] مطالبی درمورد سیاره نپتون:[/caption] معمولا همه انسان های روی زمین این سیاره آبی رنگ را میشناسند. این ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی