آرشیو : زهره ( ناهید)

سیاره زهره

سیاره زهره

مطالبی در مورد سیاره زهره (ناهید): زهره (با نام پارسی ناهید و لاتین ونوس) به ترتیب نزدیکی به خورشید، دومین سیاره زمین سان منظومه خورشیدی ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی