آرشیو : ادیان مختلف

معرفی آئین کنفوسیوس

معرفی آئین کنفوسیوس

"معرفی آئین کنفوسیوس"   معرفی آئین کنفوسیوس:   فیلسوفی بود که در 550 ق.م در چین متولد شد. عقاید او شبیه بودا می باشد. بیشتر ...

ادامه مطلب
آئین هندو چیست؟

آئین هندو چیست؟

آئین هندو چیست؟   آئین هندو چیست؟   این آئین همان برهمائی است، این دین بیشتر در هند رایج است و معتقد به بازگشت ارواح ...

ادامه مطلب
آئین مزدک را بشناسید

آئین مزدک را بشناسید

"آئین مزدک را بشناسید"   آئین مزدک را بشناسید:   مزدک که پدرش از روحانیون زرتشتی بود در زمان حکومت قباد، دعوی پیامبری کرد. وی ...

ادامه مطلب
توضیح مختصری در مورد آیین مانی

توضیح مختصری در مورد آیین مانی

"توضیح مختصری در مورد آیین مانی"   توضیح مختصری در مورد آیین مانی:   در قرن سوم میلادی در زمان شاپور اول فردی به نام، ...

ادامه مطلب
همه چیز در مورد دین زرتشت

همه چیز در مورد دین زرتشت

"همه چیز در مورد دین زرتشت"   همه چیز در مورد دین زرتشت:   اشور زرتش اسپنتمان، پیامبر پارسی است که بیان کتاب مقدس زرتشتیان ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی