آرشیو : دانستنی ها

آیامیدانید:انتخابات کره شمالی

آیامیدانید:انتخابات کره شمالی

-آیا می دانستید:  هر پنج سال یکبار در کره شمالی انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و در لیست نامزد ها فقط یک نامزد، وجود ...

ادامه مطلب
آیا میدانستید؟

آیا میدانستید؟

1. آیا می دانید سوسک ها سریعترین جانوران شش پا می باشند با سرعت یک متر در ثانیه! 2. آیا می دانید ضد گلوله اختراع ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی