آرشیو : تحلیلی

دلار هفت هزار تومانی به زائران اربعین ارائه می شود

دلار هفت هزار تومانی به زائران اربعین ارائه می شود

"دلار هفت هزار تومانی به زائران اربعین ارائه می شود"   به گزارش "فورکار" معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، قیمت ویزا قریب 41 دلار ...

ادامه مطلب
افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان

افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان

"افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان"   افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان:   "به گزارش فورکار" اختصاص 2 هزار و 200 میلیارد برای افزایش حقوق پلکانی برای بازنشستگان. ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی