آرشیو : روانشناسی

دائما نگران دختران نباشید!!

دائما نگران دختران نباشید!!

دائما نگران دختران نباشید!!   گاهی والدین آنقدر نگران دخترنوجوانشان هستند که او را شدیدا محدود می کنند و تحت کنترل خود قرار می دهند. ...

ادامه مطلب
علائم و شناخت افراد سلطه طلب و خودشیفته

علائم و شناخت افراد سلطه طلب و خودشیفته

"علائم و شناخت افراد سلطه طلب و خودشیفته"   علائم و شناخت افراد سلطه طلب و خودشیفته:     شناخت افراد: اشخاص سلطه طلب و ...

ادامه مطلب
لطفا احساساتتان را بیان کنید

لطفا احساساتتان را بیان کنید

"لطفا احساساتتان را بیان کنید"   لطفا احساساتتان را بیان کنید:   از ابراز احساسات درونی و عاطفی خود نهراسید، سرگوب احساسات دلیل برخی از ...

ادامه مطلب
اگر می خواهید استرس نداشته باشید بخوانید

اگر می خواهید استرس نداشته باشید بخوانید

"اگر می خواهید استرس نداشته باشید بخوانید"   اگر می خواهید استرس نداشته باشید بخوانید:   از غذاهای ناسالم پرهیزید کنید:   آن چه می ...

ادامه مطلب
10 جمله مهم برای به دست آوردن موفقیت

10 جمله مهم برای به دست آوردن موفقیت

"10 جمله مهم برای به دست آوردن موفقیت"   10 جمله مهم برای به دست آوردن موفقیت:   1.سازنده ترین کلمه گذشت است، آن را ...

ادامه مطلب
از تفکرات منفی درباره خود بپرهیزید

از تفکرات منفی درباره خود بپرهیزید

"از تفکرات منفی درباره خود بپرهیزید"   از تفکرات منفی درباره خود بپرهیزید:   اگه عادت دارید دائم بر روی کمبود ها و نقاط ضعف ...

ادامه مطلب
برای مقابله با افسردگی شیر کم چرب مصرف کنید

برای مقابله با افسردگی شیر کم چرب مصرف کنید

"برای مقابله با افسردگی شیر کم چرب مصرف کنید"   برای مقابله با افسردگی شیر کم چرب مصرف کنید:   مصرف محصولات لبنی با درصد ...

ادامه مطلب
چگونه فرزندمان را به صورت صحیح تنبیه کنیم؟

چگونه فرزندمان را به صورت صحیح تنبیه کنیم؟

چگونه فرزندمان را به صورت صحیح تنبیه کنیم؟   چگونه فرزندمان را به صورت صحیح تنبیه کنیم؟   از کلام استفاده کنید، روبه روی کودک ...

ادامه مطلب
فراتر از محیط زندگی و حد توانایی تان فکر کنید؟

فراتر از محیط زندگی و حد توانایی تان فکر کنید؟

فراتر از محیط زندگی و حد توانایی تان فکر کنید؟   فراتر از محیط زندگی و حد توانایی تان فکر کنید؟   تصور نکنید که ...

ادامه مطلب
چگونه از پرخاشگری جلوگیری کنیم؟

چگونه از پرخاشگری جلوگیری کنیم؟

چگونه از پرخاشگری جلوگیری کنیم؟   چگونه از پرخاشگری جلوگیری کنیم؟   هنگام خشم شما به نفس بیشتری نیاز دارید، تنها از این وضع آگاه ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی