آرشیو : مکان های تاریخی ایران

پل طبیعت پلی زیبا در دل تهران

پل طبیعت پلی زیبا در دل تهران

"پل طبیعت پلی زیبا در دل تهران "   پل طبیعت پلی زیبا در دل تهران :    تهران گردی/ در فصل تابستان بازدید از ...

ادامه مطلب
مکان توریستی حمام سلطان امیراحمد

مکان توریستی حمام سلطان امیراحمد

"مکان توریستی حمام سلطان امیراحمد"   مکان توریستی حمام سلطان امیراحمد:   حمام سلطان امیراحمد، این حمام مربوط به دوران سلسله قاجار می باشد. این ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی