آرشیو : قالب های شعر کهن

شعر سپید چیست + شعر

شعر سپید چیست + شعر

"شعر سپید چیست + شعر"   شعر سپید چیست + شعر:     شناخت شعر سپید:   شعر موج نو نه تنها وزن عروضی ندارد، ...

ادامه مطلب
معرفی شعر نو (نیمایی) و شعر آزاد

معرفی شعر نو (نیمایی) و شعر آزاد

"معرفی شعر نو (نیمایی) و شعر آزاد"     معرفی شعر نو (نیمایی) و شعر آزاد:     شعر نو (نیمایی) چیست: این سبک شعر ...

ادامه مطلب
قالب های مفرد و چهار پاره

قالب های مفرد و چهار پاره

"قالب های مفرد و چهار پاره"     قالب های مفرد و چهارپاره:     شناخت قالب مفرد:   تک بیت ( مفرد) یک سبک ...

ادامه مطلب
قالب های رباعی و دوبیتی

قالب های رباعی و دوبیتی

"قالب های رباعی و دوبیتی"     قالب های رباعی و دوبیتی:     رباعی چیست:   رباعی (به معنی چهارتایی یا چهارگانی) یکی از ...

ادامه مطلب
معرفی قالب شعر قطعه

معرفی قالب شعر قطعه

"معرفی قالب شعر قطعه"     معرفی قالب شعر قطعه:     قطعه چیست:   مجموعه ابیاتی را گویند که بر یک وزن و قافیه ...

ادامه مطلب
قالب های ترجیع بندی و ترکیب بندی

قالب های ترجیع بندی و ترکیب بندی

"قالب های ترجیع بندی و ترکیب بندی"     قالب های ترجیع بندی و ترکیب بندی:     شناخت قالب ترجیع بندی: از قالب های ...

ادامه مطلب
شناخت قالب های مسمط و مستزاد

شناخت قالب های مسمط و مستزاد

"شناخت قالب های مسمط و مستزاد"     شناخت قالب های مسمط و مستزاد:     قالب مسمط:   در لغت به معنی مروارید در ...

ادامه مطلب
قالب غزل + شعر

قالب غزل + شعر

"قالب غزل + شعر"     قالب غزل + عکس:     غزل چیست:   کلمه غزل در اصل به معنای حدیث عشق، سخن گفتن ...

ادامه مطلب
شناخت کامل قالب قصیده

شناخت کامل قالب قصیده

"شناخت کامل قالب قصیده"     شناخت کامل قالب قصیده:     قصیده چیست:   قصیده یا چکامه یک قالب شعر (کلاسیک) فارسی است. قصیده ...

ادامه مطلب
قالب شعر مثنوی + شعر

قالب شعر مثنوی + شعر

"قالب شعر مثنوی + شعر"     قالب شعر مثنوی + شعر:   شناخت قالب مثنوی:   واژه مثنوی از کلمه مثنی به معنای دوتایی ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی