آرشیو : ورزش های زمستانی

لژوسواری چیست؟

لژوسواری چیست؟

لژوسواری چیست؟   لژوسواری چیست؟   مسابقات لوژ شامل 4 ماده انفرادی مردان و زنان، دو نفره و تیمی است. در مسابقات دو نفره بحث ...

ادامه مطلب
دانستنی در مورد سورتمه سواری

دانستنی در مورد سورتمه سواری

"دانستنی در مورد سورتمه سواری"   دانستنی در مورد سورتمه سواری:   در ژانویه 2010 برای اولین بار بعد از 15 سال است که سطح ...

ادامه مطلب
ورزش اسکی چیست و شناخت رشته های آن

ورزش اسکی چیست و شناخت رشته های آن

"ورزش اسکی چیست و شناخت رشته های آن"   ورزش اسکی چیست و شناخت رشته های آن:   اسکی: نام چند گروه رشته ورزشی است ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی