آرشیو : جنگ های معاصر

اصطلاحات و واژه های مهم فلسفی،سیاسی،اقتصادی

اصطلاحات و واژه های مهم فلسفی،سیاسی،اقتصادی

اصطلاحات و واژه های مهم فلسفی، سیاسی،اقتصادی : 1.آبسولوتیسم: حکومت مطلقه با قدرت نامحدود بر جامعه. 2. اپیس کوپالیسم : تفوق دادن به قدرت روحانی ...

ادامه مطلب
بزرگترین قرار داد های جهان بین کشور های قدرتمند + عکس

بزرگترین قرار داد های جهان بین کشور های قدرتمند + عکس

قرار داد های جهان طبقه گزارش "فورکار" در جهان قرار داد ها و معاهده های مهمی بین کشور های قدرتمند بسته شد که بعضی از ...

ادامه مطلب
قرار داد های ننگین در دوره قاجار و پهلوی که تا حالا نمی دونستید

قرار داد های ننگین در دوره قاجار و پهلوی که تا حالا نمی دونستید

  به گزارش فورکار: قرار داد های ننگین در دوره قاجار و پهلویی که تا حالا نمی دونستید را به صورت مختصر و مفید برای ...

ادامه مطلب
مکتب های سیاسی + عکس

مکتب های سیاسی + عکس

  مکتب های سیاسی:   مکتب های سیاسی شامل اصطلاحات سیاسی و مهم است که به گزارش "فورکار" به آن می پردازیم: 1. امپریالیسم (lmpreialisme) ...

ادامه مطلب
جنگی های بعد از جنگ جهانی دوم

جنگی های بعد از جنگ جهانی دوم

جنگ های مهمی که بعد از جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست:    جنگ، های مهمی که بعد از جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست جنگ ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی