آرشیو : تاریخ معاصر

بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر تاریخ را بشناسید + عکس

بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر تاریخ را بشناسید + عکس

"بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر تاریخ را بشناسید + عکس"   بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر تاریخ را بشناسید:   پابلو اسکوبار کلمبیایی، قطب مواد مخدر تاریخ، ...

ادامه مطلب
انقلاب های مهم تاریخ

انقلاب های مهم تاریخ

انقلاب های مهم تاریخ: از انقلاب تعریف های متفاوتی شده است که در وقوع آن در هر بخش تعریف خاصی دارند، مانند: انقلاب سیاسی، فرهنگی، ...

ادامه مطلب
مهم ترین ترور های سیاسی

مهم ترین ترور های سیاسی

مهم ترین ترور های سیاسی: قتل تزار: _44 سال قبل از میلاد، سزار که اولین تزار و از جمله از مشهور ترین سرداران رومی بود ...

ادامه مطلب
عضویت در سازمان ملل متحد

عضویت در سازمان ملل متحد

عضویت در سازمان ملل متحد: در سال 2006_193 (آخرین کشور عضو سودان جنوبی می باشد) کشور عضو سازمان ملل بوده اند که تقریبا همه کشور ...

ادامه مطلب
جامعه ملل و سازمان ملل

جامعه ملل و سازمان ملل

    جامعه ملل و سازمان ملل:   جامعه ملل: پس از جنگ جهانی اول دولت های فاتح برای حفظ و تداوم صلح در سطح ...

ادامه مطلب
سازمان ها و پیمان های مهم سیاسی و اقتصادی

سازمان ها و پیمان های مهم سیاسی و اقتصادی

  سازمان های و پیمان های مهم سیاسی و اقتصادی: آ.اس.آن (ASN) پیمان اقتصادی کشور های جنوب شرقی آسیا است که با حمایت آمریکا در ...

ادامه مطلب
نخست وزیران ایران از ابتدا

نخست وزیران ایران از ابتدا

نخست وزیران ایران از ابتدا: 1.نصرالله مشیرالدوله (نهضت مشروطه) 2.سلطان علی وزیر افخم (مستقل) 3.علی اصغر امین السلطان (مستقل) 4.احمد مشیر السلطان (مستقل) 5.ابوالقاسم ناصر ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی