آرشیو : امپراتوری های باستان

گاه شماری جنگ های تاریخی + عکس

گاه شماری جنگ های تاریخی + عکس

گاه شماری جنگ های تاریخی     فهرست جنگ های تاریخی:   1. (790ق میلادی) چیره شدن حبشیان بر مصری ها 2. (745 ق میلاد) ...

ادامه مطلب
مهمترین جنگ های باستان + عکس

مهمترین جنگ های باستان + عکس

مهمترین جنگ های باستان   جنگ های پونیک: 1. جنگ های پونیک این جنگ در قرن های دوم و سوم ، در کارتاژ بین هانیبال ...

ادامه مطلب
امپراتوری های بزرگ در سده های میانی

امپراتوری های بزرگ در سده های میانی

امپراتوری های بزرگ در سده های میانی     امپراتوری های بزرگ در سده های میانی، به گزارش "فورکار" این فهرست شامل امپراتوری های بزرگ ...

ادامه مطلب
نام بزرگترین امپراتوری های باستان

نام بزرگترین امپراتوری های باستان

نام بزرگترین امپراتوری های باستان، فهرست زیر شامل امپراتوری های جهان باستان از سال های پیش از میلاد تا اواخر قرن پنجم میلادی (تا 500 ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی