آرشیو : ایران باستان

معروف ترین جنگ های ایران

معروف ترین جنگ های ایران

"معروف ترین جنگ های ایران"   معروف ترین جنگ های ایران، ایران در طول تاریخ خود جنگ هایی در کارنامه خود دارد که به گزارش ...

ادامه مطلب
دانستنی هایی از ایران باستان

دانستنی هایی از ایران باستان

"دانستنی هایی از ایران باستان"   دانستی هایی از ایران باستان:   دانستنی هایی زیبا و جالب و عجیب در مورد ایرانیان باستان:   1. ...

ادامه مطلب
فهرست سلسله هایی که بر ایران حکومت کردند

فهرست سلسله هایی که بر ایران حکومت کردند

"فهرست سلسله هایی که بر ایران حکومت کردند"   فهرست سلسله هایی که بر ایران حکومت کردند:   1. ماد ها ( دیا اکو، آستیاگ) ...

ادامه مطلب
پنجاه و دو جنگ تاریخی ایران + عکس

پنجاه و دو جنگ تاریخی ایران + عکس

"پنجاه و دو جنگ تاریخی ایران"     فهرست پنجاه و دو جنگ تاریخی ایران:   1. جنگ های کوروش جهت بست قلمرو هخامنشی 2. ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی